آیا میدانید تنیس روی میز که توسط بسیاری از مردم بازی میشود درکنار فوتبال پرطرفدارترین ورزش جهان به حساب می آید

آیا میدانید نام پینگ پنگ برای ورزش تنیس روی میز به خاطر صدایی که در اثر برخورد توپ به راکت است می باشد

آیا میدانیدنام ورزش تنیس روی میز قبل از پینگ پنگ به نام های ویف رایف پیم پام یا فلیم فلام معروف بوده است

آبا میدانید طبق ارزیابی و نظر سنجی های فدراسیون جهانی درمورد برترین ورزش ها پینگ پنگ در رده سوم بوده

google

13950624