ویژگی ها
نام فوتبال دستی
  • فوتبال دستی باشگاهی
برند فوتبال دستی
  • عابدینی اسپرت
نوع فوتبال دستی
  • پایه دار
کاربرد
  • فضای بسته
سطح مهارت بازیکن
  • پیشرفته
تعداد دسته
  • 8