• نام : فوتبال دستی پارکی مدل F113
 • برند : عابدینی اسپرت
 • مدل : F113
 • نوع میز : پایه دار
 • جنس صفحه : ,فلزی
 • نام : فوتبال دستی MDF کله فلز مدل F115
 • برند : عابدینی اسپرت
 • مدل : F115
 • نوع میز : پایه دار
 • جنس صفحه :
 • نام : فوتبالدستی MDF کله فلزی کلاسیک مدل f119
 • برند : عابدینی اسپرت
 • مدل : f119
 • نوع میز : پایه دار
 • جنس صفحه : ,ام دی اف
 • نام : فوتبال دستی پارکی تک پایه f120
 • برند : عابدینی اسپرت
 • مدل : f120
 • نوع میز : پایه دار
 • جنس صفحه : ,ام دی اف
 • نام : فوتبال دستی ژتون خور f123
 • برند : عابدینی اسپرت
 • مدل : f123
 • نوع میز : پایه دار
 • جنس صفحه : ,ام دی اف
 • نام : فوتبال دستی f124
 • برند : عابدینی اسپرت
 • مدل : f124
 • نوع میز : پایه دار
 • جنس صفحه : ,ام دی اف
 • نام : فوتبال دستی MDF خودرنگ مدل f117
 • برند : عابدینی اسپرت
 • مدل : f117
 • نوع میز : پایه دار
 • جنس صفحه : ,ام دی اف,فلزی
 • نام : فوتبال دستی ملامینه مدل f118
 • برند : عابدینی اسپرت
 • مدل : f118
 • نوع میز : پایه دار
 • جنس صفحه :
 • نام : فوتبال دستی طرح استیل مدل 119
 • برند : عابدینی اسپرت
 • مدل : F 119
 • نوع میز : پایه دار
 • جنس صفحه : ,ام دی اف,فایبر گلاس
 • نام : فوتبال دستی تمام فلز 8 نفره
 • برند : عابدینی اسپرت
 • مدل :
 • نوع میز : پایه دار
 • جنس صفحه : ,فلزی